เคซี แกรนด์ รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง, แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน


ROOM TYPE :

Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,900 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,750 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 4,550 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Pool View Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,050 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,900 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 4,750 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Ocean View Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,150 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 4,250 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 5,100 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Pool Access Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,300 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 4,250 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 5,100 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Deluxe Building Seaside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,000 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,850 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 4,650 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Sea View Grand Deluxe Building Seaside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,400 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 4,500 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 5,400 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Sea View Grand Deluxe Suite Building Seaside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,300 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 5,900 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 7,100 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจ


ROOM TYPE :

Garden View Deluxe Villa Seaside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,400 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 4,500 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 5,400 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Beach Front Deluxe Villa Seaside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,650 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 5,200 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 6,200 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Paradise Beachfront Villa Seaside

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,900 บาท 2,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 5,900 บาท 2,900 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
7 มกราคม 2565
ท่านละ 6,900 บาท 2,900 บาท

จองแพ็คเกจ


ราคานี้รวม : 
 • ห้องพัก 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ (เช้า 1 มื้อ,เที่ยง 1 มื้อ,เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง,เกาะยักษ์เล็ก,เกาะยักษ์ใหญ่,เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ-ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท,รีสอร์ท - ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ : 
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำ เรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 1,500 บาท
 • กรณีเด็ก 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องซื้อแพ็คเกจเสริมเตียง 1 คน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันที่ 10 เม.ย.63 - 15 เม.ย.65 ต้องใช้แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืนขึ้นไป
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้อยู่กับผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหหลัก
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย


06.30 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

08.10 น. รถมารับที่รีสอร์ท ออกเดินทางไปลงเรือที่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ขึ้นเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมแนวปะการังน้ำติ้น

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. นำท่านเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

18.30 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

วันที่สอง : เกาะช้าง - เดินทางกลับ....

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพแห่งความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพBOOKING PACKAGE

Visitors: 154,236