เคซี แกรนด์ รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,800 บาท
3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,600 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 5,600 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 6,100 บาท 5,600 บาท
จองแพ็คเกจ
* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room

ROOM TYPE :

Pool View Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,950 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,950 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 5,950 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 6,550 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ


* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Ocean View Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,350 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 6,600 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 6,600 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 7,200 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ
* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Pool Access Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,350 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 6,800 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 6,800 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 7,400 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ


* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Deluxe Building Room Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,050 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 6,050 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 6,050 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 6,650 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ


* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Sea View Grang Deluxe Building Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,950 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 7,400 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 7,400 บาท

3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 8,000 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ


* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Sea View Grand Deluxe Suite Building Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 6,700 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 10,100 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 10,100 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 10,700 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ


* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Garden View Deluxe Villa Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,600 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 7,400 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 7,400 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 8,000 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ


* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Beach Front Deluxe Villa Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 5,500 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 9,200 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 9,200 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 9,800 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ


* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room


ROOM TYPE :

Paradise Beach Front Villa Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 6,200 บาท 3,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

20 ธันวาคม 2563
ท่านละ 10,100 บาท 3,900 บาท
8 มกราคม 2564 

9 เมษายน 2564
ท่านละ 10,100 บาท
3,900 บาท

10 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 10,700 บาท 3,900 บาท
จองแพ็คเกจ*no check out is allowed on 31 Dec. 2020
* 21 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เข้าพักขั้นต่ำ 5 คืนขึ้นไป จองห้องพักได้ที่ Booking Room

ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถ รับ - ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 950 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 2,200 บาท
 • กรณีเด็ก 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487 , 039 593 101

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย


13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

14.00 น. Check In เข้าที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปลงเรือที่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ขึ้นเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ตื่นตาตื่นใจกับการชมแนวปะการังน้ำตื้นและฝูงปลามากมาย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบ้านบางเบ้า

17.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท.... พักผ่อนตามอัธยาศัย .... ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE

Visitors: 112,533