เคซี แกรนด์ รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,150 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 5,700 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 7,350 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ  7,850 บาท 4,150 บาท
จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Pool View Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,250 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 6,050 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 7,750 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 8,250 บาท  4,150 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Ocean View Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,600 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 6,700 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 8,450 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 8,950 บาท  4,150 บาท
จองแพ็คเกจ


ROOM TYPE :

Pool Access Jacuzzi Deluxe Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,700 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 6,900 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 8,600 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 9,100 บาท   4,150 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Building Room Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,350 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 6,150 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 7,750 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 8,250 บาท   4,150 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Sea View Grang Deluxe Building Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 5,250 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 7,450 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 9,250 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 9,750 บาท   4,150 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Sea View Grand Suite Building Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 7,200 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 10,200 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ  12,500 บาท 4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 13,000 บาท  4,150 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Garden View Deluxe Villa Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 5,250 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 7,450 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 9,250 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 9,750 บาท   4,150 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Beach Front Deluxe Villa Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 5,750 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 8,850 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 10,800 บาท  4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ  11,300 บาท  4,150 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Paradise Beach Front Villa Seaside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 6,250 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 10,300 บาท 4,150 บาท
21 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ  12,500 บาท 4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ  13,000 บาท 4,150 บาท
จองแพ็คเกจ*no check out is allowed on 31 Dec. 2021
 
ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถ รับ - ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำ เรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 2,500 บาท
 • กรณีเด็ก 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องซื้อแพ็คเกจเสริมเตียง 1 คน
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487 , 039 593 101

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย


13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

14.00 น. Check In เข้าที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปลงเรือที่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ขึ้นเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ตื่นตาตื่นใจกับการชมแนวปะการังน้ำตื้นและฝูงปลามากมาย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบ้านบางเบ้า

17.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท.... พักผ่อนตามอัธยาศัย .... ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE

Visitors: 154,236