ดำน้ำดูปะการังดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ เรือไม้ จอยทริป *1 Day Trip
 โปรแกรม
ราคา
ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ
ทริปเต็มวัน
เรือไม้ลำใหญ่

- เกาะรัง
- เกาะยักษ์เล็ก
- เกาะยักษ์ใหญ่
- เกาะหวาย 

ราคา 950 บาท/คน
ราคานี้รวม
- รถ รับ-ส่ง
- อาหารเที่ยง+ผลไม้+น้ำดื่ม
- ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว
- ค่าเข้าอุทยานคนไทย
- Snorkel & Lifejacket
เด็ก 4 - 9 ปี ราคา 650 บาท
ต่างชาติเพิ่ม 200 บาท/คน


โปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ  เรือไม้จอยทริป *1 Day Trip

08.00 น. รถรับลูกค้าตามที่พัก
09.00 น. ออกเดินทางไปอุทยานหมู่เกาะรัง
10.30 น. ถึงจุดดำน้ำ "เกาะยักษ์ใหญ่"
11.40 น. รับประทานอาหารบนเรือ
12.00 น. เล่นหาดทรายเกาะรัง(หาดศาลเจ้า)
13.45 น. ดำน้ำ "เกาะยักษ์เล็ก"
15.30 น. จุดสุดท้าย "เกาะหวาย"
16.00 น. เดินทางออกจากเกาะหวาย
16.30 น. เดินทางถึงเกาะช้าง -ขึ้นรถส่งท่านกลับที่พัก

จองดำน้ำ

 


 

Booking

ดำน้ำดูปะการังเกาะช้าง
Visitors: 404,099