ดำน้ำดูปะการังดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ เรือไม้ *1 Day Trip
 โปรแกรม
ราคา
ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ
ทริปเต็มวัน
เรือไม้ลำใหญ่

- เกาะรัง
- เกาะยักษ์เล็ก
- เกาะยักษ์ใหญ่
- เกาะหวาย 

ราคา 750 บาท/คน
ราคานี้รวม
- รถ รับ-ส่ง
- อาหารเที่ยง+ผลไม้+น้ำดื่ม
- ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว
- ค่าเข้าอุทยานคนไทย
- Snorkel & Lifejacket
เด็ก 4 - 9 ปี ราคา 520 บาท
ต่างชาติเพิ่ม 200 บาท/คน


โปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ  เรือไม้ *1 Day Trip

08.00 น. รถรับลูกค้าตามที่พัก
09.00 น. ออกเดินทางไปอุทยานหมู่เกาะรัง
10.30 น. ถึงจุดดำน้ำ "เกาะยักษ์ใหญ่"
11.40 น. รับประทานอาหารบนเรือ
12.00 น. เล่นหาดทรายเกาะรัง(หาดศาลเจ้า)
13.45 น. ดำน้ำ "เกาะยักษ์เล็ก"
15.30 น. จุดสุดท้าย "เกาะหวาย"
16.00 น. เดินทางออกจากเกาะหวาย
16.30 น. เดินทางถึงเกาะช้าง รถรอส่งท่านกลับที่พัก


 

ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ เรือไม้ *1 Day Trip
โปรแกรม ราคา
ทัวร์ดำน้ำ 5 เกาะ
ทริปเต็มวัน
เรือไม้ลำใหญ่

- เกาะรัง
- เกาะยักษ์เล็ก
- เกาะมะปริง
- เกาะยักษ์ใหญ่
- เกาะหวาย 
ราคา 850 บาท/คน
ราคานี้รวม
- รถ รับ-ส่ง
- อาหารเที่ยง+ผลไม้+น้ำดื่ม
- ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว
- ค่าเข้าอุทยานคนไทย
- Snorkel & Lifejacket
เด็ก 4 - 9 ปี ราคา 620 บาท
ต่างชาติเพิ่ม 200 บาท/คน

 โปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ  เรือไม้ *1 Day Trip

08.00 น. รถรับลูกค้าตามที่พัก
09.00 น. ออกเดินทางไปอุทยานหมู่เกาะรัง
10.30 น. ถึงจุดดำน้ำ "เกาะยักษ์เล็ก"
11.30 น. รับประทานอาหารบนเรือ
12.00 น. ดำน้ำ "เกาะมะปริง"และหาดทรายเกาะรัง(หาดศาลเจ้า)
13.45 น. ดำน้ำ "เกาะยักษ์ใหญ่"
14.45 น. จุดสุดท้าย "หาดอุทยานเกาะรัง"
15.30 น. เดินทางออกจากเกาะหวาย
16.30 น. เดินทางถึงเกาะช้าง รถรอส่งท่านกลับที่พัก


 

ดำน้ำดูปะการัง 3 เกาะ ทริปครึ่งวันเช้า สปีดโบ้ท
โปรแกรม ราคา
 ทัวร์ดำน้ำ 3 เกาะ
สปีดโบ้ท ครึ่งวันเช้า
 08.00-13.00

- เกาะยักษ์เล็ก
- เกาะมะปริง
- หาดทรายเกาะรัง  ราคา 1,100 บาท/คน
ราคานี้รวม
- รถ รับ-ส่ง
- อาหารเที่ยง+ผลไม้+น้ำดื่ม
- ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว
- ค่าเข้าอุทยานคนไทย
Snorkel & Lifejacket
เด็ก 4 - 9 ปี ราคา 820 บาท
ต่างชาติเพิ่ม 200 บาท/คน


 โปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 3 เกาะ  เรือสปีดโบ้ท *ครึ่งวันเช้า

08.00 น. รถรับลูกค้าตามที่พักต่างๆ (หาดทรายขาว - บางเบ้า)
09.00 น. ออกเดินทางไปหมู่เกาะรัง
09.30 น. ถึงจุดดำน้ำ "เกาะยักษ์เล็ก"
10.20 น. ดำน้ำ "เกาะมะปริง"
11.10 น. เล่นน้ำ"หาดทรายเกาะรัง" และรับประทานอาหารเที่ยงบนชายหาด
12.10 น. ออกเดินทางจากเกาะรัง
12.40 น. เดินทางถึงเกาะช้าง ขึ้นรถเดินทางกลับที่พัก


 

ดำน้ำดูปะการัง 3 เกาะ ทริปครึ่งวันบ่าย สปีดโบ้ท
โปรแกรม ราคา
ทัวร์ดำน้ำ 3 เกาะ
สปีดโบ้ท ครึ่งวันบ่าย
 12.00-16.40

- เกาะยักษ์เล็ก
- เกาะมะปริง
- หาดทรายเกาะรัง


   ราคา 1,100 บาท/คน
ราคานี้รวม
- รถ รับ-ส่ง
- อาหารว่าง+ผลไม้+น้ำดื่ม
- ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว
- ค่าเข้าอุทยานคนไทย
Snorkel & Lifejacket
เด็ก 4 - 9 ปี ราคา 820 บาท
ต่างชาติเพิ่ม 200 บาท/คน

 โปรแกรมดำน้ำดูปะการัง 3 เกาะ  เรือสปีดโบ้ท *ครึ่งวันบ่าย

12.00 น. รถรับลูกค้าตามที่พักต่างๆ (หาดทรายขาว - บางเบ้า)
13.00 น. ออกเดินทางไปหมู่เกาะรัง
13.30 น. ถึงจุดดำน้ำ "เกาะยักษ์เล็ก"
14.20 น. ดำน้ำ "เกาะมะปริง"
15.10 น. เล่นน้ำ"หาดทรายเกาะรัง" และรับประทานอาหารว่างบนชายหาด
16.10 น. ออกเดินทางจากเกาะรัง
16.40 น. เดินทางถึงเกาะช้าง ขึ้นรถเดินทางกลับที่พัก


จองดำน้ำ

Booking

ดำน้ำดูปะการังเกาะช้าง
Visitors: 240,423