รถตู้ให้เช่า,ตั๋วเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง

รถตู้ให้เช่าเหมา บนเกาะช้าง พร้อมคนขับ
โปรแกรม
ราคา/คัน/เที่ยว
ผู้โดยสาร
ท่าเรืออ่าวสับปะรด
-
หาดทรายขาว

800 บาท

ไม่เกิน 10 คน

ท่าเรืออ่าวสับปะรด
-
หาดคลองพร้าว
900 บาท
ไม่เกิน 10 คน
ท่าเรืออ่าวสับปะรด
-
หาดไก่แบ้
1,000 บาท
ไม่เกิน 10 คน
ท่าเรืออ่าวสับปะรด
-
โลนลี่บีช
1,200 บาท
ไม่เกิน 10 คน
ท่าเรืออ่าวสับปะรด
-
ใบลาน , บางเบ้า
1,600 บาท
ไม่เกิน 10 คน
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
-
หาดทรายขาว
1,500 บาท
ไม่เกิน 10 คน
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
-
หาดคลองพร้าว
1,600 บาท
ไม่เกิน 10 คน
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
-
หาดไก่แบ้
1,700 บาท
ไม่เกิน 10 คน
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
-
โลนลี่บีช
1,800 บาท
ไม่เกิน 10 คน

ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
-
ใบลาน,บางเบ้า
1,900 บาท
ไม่เกิน 10 คน
เกาะช้าง
-
สนามบินตราด
 3,900 บาท
ไม่เกิน 10 คน
เกาะช้าง
-
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
4,700 บาท
ไม่เกิน 10 คน
เกาะช้าง
-
สนามบินสุวรรณภูมิ
6,000 บาท
ไม่เกิน 10 คน
เกาะช้าง
-
สนามบินดอนเมือง & กรุงเทพ
6,800 บาท
ไม่เกิน 10 คน
เกาะช้าง
-
พัทยา
4,900 บาท
ไม่เกิน 10 คน
เกาะช้าง

กรุงเทพ
 6,800 บาท
 ไม่เกิน 10 คน
เที่ยวรอบเกาะช้าง
(09.30 - 15.30)
4,500 บาท ไม่เกิน 10 คน
   
ตั๋วเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง
ราคา
80 บาท/คน/เที่ยว
สำหรับ 10 คนขึ้นไป  

จองรถตู้ & ตั๋วเรือเฟอร์รี่

จองรถตู้

กรุณาลงรายละเอียดให้ครบถ้วน
Visitors: 296,050