เมอร์เคียว ไฮด์อเวย์ เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน

เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์
แพคเกจ 2 วัน 1 คืน
ประเภทห้องพัก ราคาแพคเกจ วันนี้
-
22
ธ.ค.62
23
ธ.ค.62
-
10
ม.ค.63
11
ม.ค.63
-
10
เม.ย.63
11
เม.ย.63
-
16
เม.ย.63
Standard Room ท่านละ 2,200.฿   2,600.฿ 2,200.฿  2,500.฿ 
Superior Room ท่านละ  2,500.฿ 2,800.฿   2,500.฿ 2,800.฿ 
Deluxe Ocean View  ท่านละ  2,900.฿ 3,400.฿  2,900.฿  3,200.฿ 
Deluxe Pool Access ท่านละ 3,100.฿   3,600.฿ 3,100.฿  3,400.฿ 
Pool Viiia ท่านละ 3,700.฿   4,100.฿ 3,700.฿  3,900.฿ 

*เข้าพัก ช่วง 25 - 27 มกราคม 63 เพิ่ม 300 บาท/ท่าน
*no check out is allowed on 31 Dec. 2019
ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 1 คืน
 • อาหาร 2 มื้อ (เช้า 1 มื้อ , เที่ยง 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • รถ รับ - ส่ง ท่าเรือบางเบ้า - รีสอร์ท
จองแพคเกจ
 
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 039 593 101
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย 40 บาท/ท่าน , ต่างชาติ 200 บาท/ท่าน ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทาง ไป - กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท  ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ
 • แพคเกจ ดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 950 บาท/ท่าน
 • แพคเกจ เตียงเสริม 2,400 บาท
 • แพคเกจ เตียงเสริม 2,100 บาท (วันนี้ - 31 ต.ค.62)
 • แพคเกจ เด็กอายุ 4-8 ปี ไม่เสริมเตียง 1,200 บาท
 • กรณีเด็ก อายุ 4-8 ปี พักห้องเดียวกัน 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • เข้าพักคืน วันที่ 24 ธ.ค.62 คิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม ผู้ใหญ่ 1,800 บาท , เด็ก 900 บาท
 • เข้าพักคืน วันที่ 31 ธ.ค.62 คิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม ผู้ใหญ่ 4,000 บาท , เด็ก 2,000 บาท
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แพคเกจ 2 วัน 1 คืน 

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการรัง - อาหารเย็น
 
06.30 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือมารี่สอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ)
 
08.30 น. รถมารับที่รีสอร์ทเดินทางไปลงเรือเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง
 
09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้น้ำทะเลอ่าวไทย
 
11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย/ ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ
 
16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ
 
17.00 น. รถส่งท่านที่รีสอร์ท.... พักผ่อนตามอัธยาศัย (อาหารเย็นไม่รวมอยู่ในแพคเกจ)
 
............. เดินทางกลับที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง : เกาะช้าง - แหลมงอบ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ....
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) มี่ร้านอาหารของรีสอร์ท....พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพบรรยากาศสวยๆก่อนเดินทางกลับ
 
11.30 น. เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากที่พัก
 
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
Visitors: 90,022