เมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์, แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

เมอร์เคียว ไฮด์อเวย์ เกาะช้าง ตั้งอบู่บนหาดใบลาน ท่ามกลางความร่มรื่นทิวมะพร้าวพร้อมหาดทรายขาวอันเป็นส่วนตัว
 • ห้องพักจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทะเล และหาดทรายขาวละเอียด
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ฟรี
 • บริการสระน้ำกลางแจ้ง พร้อมทั้งบริการห้องอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เลิศรส
 • บริการนวด สปา มาตราฐานระดับสากล
เมอร์เคียวเกาะช้าง ไฮด์อเวย์
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน


ROOM TYPE :

Standard Room

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤษภาคม 2564
-
31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,000 บาท 3,100 บาท 
1 พฤศจิกายน 2564
-
30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,400 บาท 3,100 บาท
23 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 3,600 บาท 3,300 บาท

จองแพ็คเกจ


ROOM TYPE :

Superior Room

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้
-
31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,100 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564
-
30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,500 บาท 3,100 บาท
23 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 3,800 บาท 3,300 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Deluxe Ocean View

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้
-
31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,250 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564
-
30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,700 บาท 3,100 บาท
23 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 4,050 บาท 3,300 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Pool Villa

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้
-
31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,650 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564
-
30 เมษายน 2565
ท่านละ 4,050 บาท 3,100 บาท
23 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 4,550 บาท 3,300 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Beach Front Villa

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้
-
31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,200 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564
-
30 เมษายน 2565
ท่านละ 4,900 บาท 3,100 บาท
23 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 5,300 บาท 3,300 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Hideaway Suite

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้
-
31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,850 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564
-
30 เมษายน 2565
ท่านละ 5,800 บาท 3,100 บาท
23 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 6,300 บาท 3,300 บาท

จองแพ็คเกจ


*no check out is allowed on 31 Dec 2021
ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ (เช้า 1 มื้อ , เที่ยง 1 มื้อ , เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย+ชมหิ่งห้อย
 • รถ รับ - ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท , รถรับ-ส่ง รีสอร์ท - ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยาน ต่างชาติ 200 บาท/ท่าน ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทาง ไป - กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจ ดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจ เด็กอายุ 4-8 ปี ไม่เสริมเตียง 1,200 บาท
 • กรณีเด็ก อายุ 4-8 ปี พักห้องเดียวกัน 2 คน ต้องซื้อแพ็คเกจเสริมเตียง 1 คน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้แพ็คเกจนี้ได้ ต้องใช้แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เท่านั้น
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
 

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการรัง 4 เกาะ - อาหารเย็น
 
06.30 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือมารี่สอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)
 
08.30 น. รถมารับที่รีสอร์ทเดินทางไปลงเรือเพื่อไปดำน้ำดูปะการัง
 
09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้น้ำทะเลอ่าวไทย
 
11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ
 
16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ
 

18.30 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ที่ร้านอาหาร ไอยรา ซีฟู๊ด และชมหิ่งห้อย

..............เดินทางกลับที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง : เกาะช้าง - แหลมงอบ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ....
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) มี่ร้านอาหารของรีสอร์ท....พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพบรรยากาศสวยๆก่อนเดินทางกลับ
 
11.30 น. เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากที่พัก
 
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE

Visitors: 154,236