เกาะช้าง พาราไดซ์ ฮิลล์, แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

เกาะช้าง พาราไดซ์ ฮิลล์
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน


ROOM TYPE :

Deluxe Garden View

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,300 บาท 2,300 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 2,500 บาท 2,300 บาท

จองแพ็คเกจ


ROOM TYPE :

Deluxe Poolside View

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,400 บาท 2,300 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 2,800 บาท 2,300 บาท

จองแพ็คเกจ
*no check out is allowed on 31 Dec 2021
ราคานี้รวม :

 • ห้องพัก 1 คืน 
 • อาหาร 3 มื้อ (เช้า 1 มื้อ,เที่ยง 1 มื้อ,เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่(เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถ รับ-ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า-รีสอร์ท รีสอร์ท-ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท/ท่าน ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รรี่และการเดินทางจากท่าเรือ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก อายุ 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 1,200 บาท
 • เด็กอายุ 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสิมเตียง 1 เตียง
 • ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ (Long Weekend) และ วันที่ 11-15 เมษายน 2565 ต้องใช้แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืนเท่านั้น
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ - ชมหิ่งห้อย


06.30 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือมารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

08.10 น. รถมารับท่านที่รีสอร์ท ออกเดินทางไปลงเรือที่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะรัง สนุกสนานกับการด้ำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้ท้องทะเลตราด

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

19.00 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร ไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

.............. เดินทางกลับที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท....  พักผ่อนตามอัธยาศัย.... เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. เกบสัมภาระ Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. บ๊าบ บาย เกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 153,257