ซีวิว เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ซีวิว เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Deluxe Beach Front

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,300 บาท
4,200 บาท

20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 6,800 บาท 4,500 บาท
13 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 6,800 บาท 4,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 5,500 บาท 4,500 บาท
จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Grand Deluxe Sea View

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 4,900 บาท 4,200 บาท
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 7,300 บาท 4,500 บาท
13 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 7,300 บาท 4,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 6,200 บาท 4,500 บาท
จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

PANORAMA Suite

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 6,500 บาท 4,200 บาท
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 7,800 บาท 4,500 บาท
13 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 7,800 บาท 4,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 6,850 บาท 4,500 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Junior Family Room (3 person)

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,500 บาท
-

20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 7,100 บาท -
13 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 7,100 บาท -
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 6,000 บาท -
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Family Room (4 person)

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,500 บาท
-

20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 6,850 บาท -
13 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 6,850 บาท -
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 5,650 บาท -

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Pool Villa Suite

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 10,400 บาท
4,200 บาท

20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 16,100 บาท 4,500 บาท
13 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 16,100 บาท 4,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 15,200 บาท 4,500 บาท

จองแพ็คเกจ*no check out is allowed on 31 Dec. 2021
 

ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถ รับ - ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำ เรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 2,800 บาท
 • กรณีเด็ก 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • เข้าพักช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มค่ากาล่าดินเนอร์ ผู้ใหญ่ 4,000 บาท/ท่าน , เด็ก 4-9 ปี 2,000 บาท/ท่าน
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย


13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

14.00 น. Check In เข้าที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปลงเรือที่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ขึ้นเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ตื่นตาตื่นใจกับการชมแนวปะการังน้ำตื้นและฝูงปลามากมาย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบ้านบางเบ้า

17.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท.... พักผ่อนตามอัธยาศัย .... ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 154,234