ซีวิว เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ซีวิว เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Deluxe Beach Front

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,200 บาท 4,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,450 บาท 4,700 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 6,700 บาท 4,700 บาท
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 6,700 บาท 4,700 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 5,450 บาท
4,700 บาท

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Grand Deluxe Sea View

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,700 บาท 4,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,950 บาท 4,700 บาท
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 7,200 บาท 4,700 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 7,200 บาท 4,700 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 5,950 บาท
4,700 บาท

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

PANORAMA Suite

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 5,200 บาท 4,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 6,500 บาท 4,700 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 7,750 บาท 4,700 บาท
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 7,750 บาท 4,700 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 6,500 บาท
4,700 บาท


จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Junior Family Room (3 person)

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,700 บาท -
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,800 บาท -
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 6,500 บาท -
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 6,500 บาท -
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 5,800 บาท
-

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Family Room (4 person)

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,550 บาท -
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,500 บาท -
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 5,950 บาท -
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 5,950 บาท -
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 5,500 บาท
-


จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Pool Villa Suite

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 10,650 บาท 4,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 13,400 บาท 4,700 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 16,700 บาท 4,700 บาท
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 16,700 บาท 4,700 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 13,400 บาท
4,700 บาท


จองแพ็คเกจ*no check out is allowed on 31 Dec. 2020
 

ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถ รับ - ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 950 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 2,100 บาท
 • กรณีเด็ก 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • Gala Dinner New Year Eve 31 December 2020 เพิ่ม 4,000 บาท(ผู้ใหญ่), เพิ่ม 2,000 บาท(เด็ก 4-9 ปี)
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย


13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

14.00 น. Check In เข้าที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปลงเรือที่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ขึ้นเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ตื่นตาตื่นใจกับการชมแนวปะการังน้ำตื้นและฝูงปลามากมาย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบ้านบางเบ้า

17.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท.... พักผ่อนตามอัธยาศัย .... ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 112,524