ซีวิว เกาะช้าง, แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง ตั้งอบู่บนหาดไก่แบ้ ท่ามกลางความร่มรื่นทิวมะพร้าวพร้อมหาดทรายขาวอันเป็นส่วนตัว
 • ห้องพักจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทะเล และหาดทรายขาวละเอียด
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ฟรี
 • บริการสระน้ำกลางแจ้ง พร้อมทั้งบริการห้องอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เลิศรส
 • บริการนวด สปา มาตราฐานระดับสากล

ซีวิว เกาะช้าง
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืนROOM TYPE :

Deluxe Beach Front

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,400 บาท 2,850 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 4,150 บาท 2,850 บาท
สงกรานต์
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,150 บาท 2,850 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 3,400 บาท
2,850 บาท


จองแพ็คเกจ


ROOM TYPE :

Grand Deluxe Sea View

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,700 บาท 2,850 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 4,400 บาท 2,850 บาท
สงกรานต์
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,400 บาท 2,850 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 3,700 บาท
2,850 บาท


จองแพ็คเกจROOM TYPE :

PANORAMA Suite

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 4,100 บาท 2,850 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 4,700 บาท 2,850 บาท
สงกรานต์
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,700 บาท 2,850 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 4,100 บาท
2,850 บาท


จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Junior Family Room (3 person)

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,750 บาท -
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 4,100 บาท -
สงกรานต์
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,100 บาท -
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 3,750 บาท -


จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Deluxe Family Room (4 person)

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,400 บาท -
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 3,800 บาท -
สงกรานต์
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 3,800 บาท -
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 3,400 บาท
-


จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Pool Villa Suite

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 7,400 บาท 2,850 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 9,050 บาท 2,850 บาท
สงกรานต์
13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 9,050 บาท 2,850 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 7,400 บาท
2,850 บาท


จองแพ็คเกจ


ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ (เช้า 1 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ - ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ร้านไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ : 
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 950 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 1,600 บาท
 • กรณีเด็ก 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • 24 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ใช้แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เท่านั้น
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ - อาหารเย็น


06.30 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท... นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ขึ้นเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้ท้องทะเลไทย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

18.30 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - เดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพบรรย่กาศสวยๆก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 131,762