ซีวิว เกาะช้าง, แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง ตั้งอบู่บนหาดไก่แบ้ ท่ามกลางความร่มรื่นทิวมะพร้าวพร้อมหาดทรายขาวอันเป็นส่วนตัว
 • ห้องพักจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทะเล และหาดทรายขาวละเอียด
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ฟรี
 • บริการสระน้ำกลางแจ้ง พร้อมทั้งบริการห้องอาหาร ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เลิศรส
 • บริการนวด สปา มาตราฐานระดับสากล

ซีวิว เกาะช้าง
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืนROOM TYPE :

Deluxe Beach Front

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,200 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,650 บาท 3,100 บาท
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 4,300 บาท 3,100 บาท

จองแพ็คเกจ


ROOM TYPE :

Grand Deluxe Sea View

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,400 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,900 บาท 3,100 บาท
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 4,500 บาท 3,100 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

PANORAMA Suite

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,800 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 4,150 บาท 3,100 บาท
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 4,750 บาท 3,100 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Junior Family Room (3 person)

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,400 บาท -
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,850 บาท -
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 4,200 บาท -

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Deluxe Family Room (4 person)

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,200 บาท -
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 3,700 บาท -
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 4,000 บาท -

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Pool Villa Suite

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 6,800 บาท 3,100 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

30 เมษายน 2565
ท่านละ 7,400 บาท 3,100 บาท
20 ธันวาคม 2564
-
10 มกราคม 2565
ท่านละ 8,900 บาท 3,100 บาท

จองแพ็คเกจ


ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ (เช้า 1 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ - ส่ง ท่าเรือบ้านบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ร้านไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ : 
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • แพ็คเกจเด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง 2,100 บาท
 • กรณีเด็ก 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องซื้อแพ็คเกจเสริมเตียง 1 คน
 • ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ (Long Weekend) และ 12-15 เมษายน 2565 ต้องใช้แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เท่านั้น
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ - อาหารเย็น


06.30 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท... นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

09.00 น. ขึ้นเรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้ท้องทะเลไทย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า

18.30 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - เดินทางกลับ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพบรรย่กาศสวยๆก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 154,236