เดอะเดวา เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


เดอะเดวา เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Deluxe Room

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

29 กุมภาพันธุ์ 2564
ท่านละ 6,700 บาท 4,100 บาท
1 มีนาคม 2564 

10 เมษายน 2564
ท่านละ 6,200 บาท
4,100 บาท

สงกรานต์
11 เมษายน 2564 

16 เมษายน 2564
ท่านละ 7,700 บาท  4,100 บาท 
17 เมษายน 2564 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,600 บาท -

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Villa

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้

29 กุมภาพันธุ์ 2564
ท่านละ 8,300 บาท 4,100 บาท
1 มีนาคม 2564 

10 เมษายน 2564
ท่านละ 7,700 บาท
4,100 บาท

สงกรานต์
11 เมษายน 2564 

16 เมษายน 2564
ท่านละ 9,300 บาท 4,100 บาท
17 เมษายน 2564 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 5,600 บาท -

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Grand Villa

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

29 กุมภาพันธุ์ 2564
ท่านละ 14,900 บาท 4,100 บาท
1 มีนาคม 2564 

10 เมษายน 2564
ท่านละ 12,900 บาท
4,100 บาท

สงกรานต์
11 เมษายน 2564 

16 เมษายน 2564
ท่านละ 15,900 บาท 4,100 บาท
17 เมษายน 2564 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 9,600 บาท -

จองแพ็คเกจ*no check out is allowed on 31 Dec. 2021

ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่(เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน (คนไทย)
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ-ส่ง ท่าเรือบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจเด็ก 4 -9 ปี ไม่เสริมเตียง ราคา 2,400 บาท
 • แพ็คเกจดำน้ำ เรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • กรณีเด็ก อายุ 4 - 9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย

13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

14.00 น. Check In เข้าที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น(มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด

............. เดินทางกลับที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่บนทะเล บนสะพานที่ท่านเดินผ่านจะมีร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ก่องถึงจุดลงเรือ

09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้ท้องทะเลไทย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. นำท่านเดินทางถึงท่าเรือบ้านบางเบ้า

17.30 น. นำท่านเดินทางถึงรีสอร์ท...พักผ่อนตามอัธยาศัย.... รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับ....

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท..... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็ภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 133,641