เดอะเดวา เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


เดอะเดวา เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Deluxe Room

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,850 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 6,750 บาท 4,150 บาท
24 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 8,750 บาท 4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 7,750 บาท 4,150 บาท

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Villa

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 5,850 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 8,350 บาท 4,150 บาท
24 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 10,350 บาท 4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 9,350 บาท 4,150 บาท

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Grand Villa

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2564
ท่านละ 9,900 บาท 4,150 บาท
1 พฤศจิกายน 2564 

16 เมษายน 2565
ท่านละ 15,000 บาท 4,150 บาท
24 ธันวาคม 2564
-
8 มกราคม 2565
ท่านละ 18,500 บาท 4,150 บาท
10 เมษายน 2565
-
15 เมษายน 2565
ท่านละ 16,000 บาท 4,150 บาท

จองแพ็คเกจ*no check out is allowed on 31 Dec. 2021

ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 2 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่(เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน (คนไทย)
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ-ส่ง ท่าเรือบางเบ้า - รีสอร์ท , รีสอร์ท - ไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่ - รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจเด็ก 4 -9 ปี ไม่เสริมเตียง ราคา 2,500 บาท
 • แพ็คเกจดำน้ำ เรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน
 • กรณีเด็ก อายุ 4 - 9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องซื้อแพ้คเกจเสริมเตียง 1 คน
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยขน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย

13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

14.00 น. Check In เข้าที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น(มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด

............. เดินทางกลับที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ท

08.10 น. รถรับท่านที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่บนทะเล บนสะพานที่ท่านเดินผ่านจะมีร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ก่องถึงจุดลงเรือ

09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้ท้องทะเลไทย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. นำท่านเดินทางถึงท่าเรือบ้านบางเบ้า

17.30 น. นำท่านเดินทางถึงรีสอร์ท...พักผ่อนตามอัธยาศัย.... รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับ....

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)ที่รีสอร์ท..... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็ภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. อำลาเกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 154,235