ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Standard Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 2,500 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 2,990 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 4,100 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 2,990 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Standard Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 2,500 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 2,990 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 4,100 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 2,990 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Standard Seaview

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 2,700 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,350 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 4,400 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,350 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Villa Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 2,700 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,350 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 4,400 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,350 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Villa Garden Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 2,900 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,550 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 4,600 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,550 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Villa Seaview

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,200 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 4,100 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 5,100 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 4,100 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Villa Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,200 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 4,100 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 5,100 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 4,100 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,400 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 4,600 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 5,600 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 4,600 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Grand Villa

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
โปรพิเศษ วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,400 บาท 2,500 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,500 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 6,700 บาท 2,700 บาท
4 มกราคม 2564 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 5,500 บาท
2,700 บาท


จองแพ็คเกจ *no check out is allowed on 31 Dec. 2020

ราคานี้รวม :

 • ห้องพัก 2 คืน 
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ , เที่ยง 1 มื้อ , เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ-ส่งท่าเรือบางเบ้า-รีสอร์ท,รีสอร์ท-ร้านอาหารไอยรา ซีฟู๊ด
หมายเหตุ : 
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท/ท่าน ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่-รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 950 บาท/ท่าน 
 • แพ็คเกจ เด็ก 4-9 ปี  1,500 บาท ไม่เสริมเตียง  
 • กรณีเด็ก อายุ 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพคเกจ 3 วัน 2 คืน


วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย

13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือมารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ) เวลาในการลงเรือเปลี่ยนแปลงได้

14.00 น. Check In เข้าที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น(มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู๊ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารรีสอร์ท

08.10 น. รถรับที่รีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหมู่บ้านบางเบ้า หมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ในทะเล บนสะพานท่านจะเดินผ่านร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของฝากมากมาย ก่อนถึงจุดลงเรือ

09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้น้ำทะเลอ่าวไทย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ

17.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท

.............. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย...เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. บ๊ายบาย เกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 112,538