ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Standard Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,000 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564
-
15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,000 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,500 บาท -

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Standard Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,000 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,000 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,500 บาท -

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Standard Seaview

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,350 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,350 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,600 บาท -

จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Villa Hillside

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,350 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมาายน 2564
ท่านละ 4,350 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,600 บาท -

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Villa Garden Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,550 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,550 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 2,800 บาท -

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Villa Seaview

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,950 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,950 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,050 บาท -

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Villa Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 3,950 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,950 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,050 บาท -

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Beach

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 4,450 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 5,450 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 3,200 บาท -

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Grand Villa

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
1 พฤศจิกายน 2563 

27 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,500 บาท 2,700 บาท
28 ธันวาคม 2563 

4 มกราคม 2564
ท่านละ 6,700 บาท 2,700 บาท
วันนี้

15 พฤษภาคม 2564
ท่านละ 5,500 บาท
2,500 บาท

13 เมษายน 2564 

15 เมษายน 2564
ท่านละ 6,500 บาท 2,500 บาท
16 พฤษภาคม 2564 

15 ตุลาคม 2564
ท่านละ 4,300 บาท -

จองแพ็คเกจ *no check out is allowed on 31 Dec. 2021

ราคานี้รวม :

 • ห้องพัก 2 คืน 
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ , เที่ยง 1 มื้อ , เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่ (เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ-ส่งท่าเรือบางเบ้า-รีสอร์ท,รีสอร์ท-ร้านอาหารไอยรา ซีฟู๊ด
หมายเหตุ : 
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชาติ 200 บาท/ท่าน ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่-รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจดำน้ำ เรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 850 บาท/ท่าน 
 • แพ็คเกจ เด็ก 4-9 ปี  1,500 บาท ไม่เสริมเตียง  
 • กรณีเด็ก อายุ 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แพคเกจ 3 วัน 2 คืน


วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย

13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือและการเดินทางจากท่าเรือมารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ) เวลาในการลงเรือเปลี่ยนแปลงได้

14.00 น. Check In เข้าที่พัก... พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น(มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู๊ด และชมหิ่งห้อย

............. เดินทางกลับที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารรีสอร์ท

08.10 น. รถรับที่รีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหมู่บ้านบางเบ้า หมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ในทะเล บนสะพานท่านจะเดินผ่านร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของฝากมากมาย ก่อนถึงจุดลงเรือ

09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบกับความงดงามของสรรพสิ่งใต้น้ำทะเลอ่าวไทย

11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ

17.00 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท

.............. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)

วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย...เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

11.30 น. เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากที่พัก

12.00 น. บ๊ายบาย เกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BOOKING PACKAGE


Visitors: 133,664