คลองพร้าว รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง, แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

คลองพร้าว รีสอร์ท & สปา เกาะช้าง
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน


ROOM TYPE :

Standard Garden View

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 2,850 บาท -
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 2,990 บาท -
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 3,700 บาท -
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 2,990 บาท
-

จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Standard - D

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้
-
31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 2,950 บาท 2,950 บาท
1 พฤศจิกายน 2563
-
19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,300 บาท 3,200 บาท
20 ธันวาคม 2563
-
10 มกราคม 2564
ท่านละ 3,900 บาท 3,200 บาท
11 มกราคม 2564 
-
30 เมษายน 2564
ท่านละ 3,300 บาท 3,200 บาท
จองแพ็คเกจ

ROOM TYPE :

Standard - C

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,100 บาท 2,950 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 3,500 บาท 3,200 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 4,100 บาท 3,200 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 3,500 บาท 3,200 บาท
จองแพ็คเกจROOM TYPE :

Superior Room

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,200 บาท 2,950 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 4,200 บาท 3,200 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 4,700 บาท 3,200 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 4,200 บาท 3,200 บาท
จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Room

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,500 บาท 2,950 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 4,700 บาท 3,200 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 5,200 บาท 3,200 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 4,700 บาท
3,200 บาท

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Pool View

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 3,800 บาท 2,950 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 4,900 บาท 3,200 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 5,400 บาท 3,200 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 4,900 บาท
3,200 บาท

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Deluxe Jacuzzi

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,200 บาท 2,950 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,500 บาท 3,200 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 6,000 บาท 3,200 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 5,500 บาท
3,200 บาท

จองแพ็คเกจ
ROOM TYPE :

Villa

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ช่วงวันเข้าพัก  แพ็คเกจ

ราคา
ราคา แพ็คเกจ
เตียงเสริม


ราคา
วันนี้ 

31 ตุลาคม 2563
ท่านละ 4,200 บาท 2,950 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 

19 ธันวาคม 2563
ท่านละ 5,500 บาท 3,200 บาท
20 ธันวาคม 2563 

10 มกราคม 2564
ท่านละ 6,000 บาท 3,200 บาท
11 มกราคม 2564 

30 เมษายน 2564
ท่านละ 5,500 บาท
3,200 บาท

จองแพ็คเกจ


*no check out is allowed on 31 Dec. 2020
 ราคานี้รวม :
 • ห้องพัก 2 คืน 
 • อาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ,เที่ยง 1 มื้อ,เย็น 1 มื้อ)
 • ดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ 4 เกาะ เรือใหญ่(เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหวาย)
 • ค่าเข้าอุทยาน คนไทย
 • ชมหิ่งห้อย
 • รถรับ-ส่ง ท่าเรือบางเบ้า-รีสอร์ท ,รีสอร์ท-ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด
หมายเหตุ :
 • ค่าเข้าอุทยานฯ ต่างชา่ติ 200 บาท/ท่าน ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางไป-กลับ ท่าเรือเฟอร์รี่-รีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจ เด็ก 4-9 ปี ไม่เสริมเตียง ราคา 1,500 บาท 
 • กรณีเด็ก อายุ 4-9 ปี ห้องละ 2 คน ต้องเสริมเตียง 1 เตียง
 • แพ็คเกจดำน้ำเรือสปีดโบ้ท เพิ่ม 950 บาท/ท่าน
 • Gala Dinner New Year Eve 31 December 2020 เพิ่ม 4,000 บาท(ผู้ใหญ่), เพิ่ม 2,000 บาท(เด็ก 4-9 ปี) 
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในที่พัก
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์นักท่องเที่ยวเป็นหลัก
  089 939 9302 , 085 953 8482 , 089 832 2487  

 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : แหลมงอบ - เกาะช้าง - อาหารเย็น - ชมหิ่งห้อย
 
13.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะช้าง (ตั๋วเรือเฟอร์รี่และการเดินทางจากท่าเรือเฟอร์รี่มารีสอร์ท ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)
 
14.00 น. Check In เข้าที่พัก.... พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
18.30 น. รถรับท่านออกเดินทางไปทานอาหารเย็น(มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหารไอยรา ซีฟู้ด และชมหิ่งห้อย
 
วันที่สอง : เกาะช้าง - ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารที่รีสอร์ท
 
08.10 น.รถรับที่รีสอร์ท นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหมู่บ้านบางเบ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่ในทะเล บนสะพานท่านจะเดินผ่านร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย ก่อนถึงจุดลงเรือ
 
09.00 น. ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะรัง สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์เล็ก ท่านจะได้พบความงดงามของปะการังใต้น้ำทะเลอ่าวไทย
 
11.30 น. ขึ้นเรือเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) บนเรือพร้อมผลไม้และน้ำดื่ม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หาดศาลเจ้าให้ท่านได้เล่นน้ำทะเลและชายหาดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของทะเลตราด

13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะยักษ์ใหญ่ (ไข่มุกอันดามันแห่งภาคตะวันออก) ให้ท่านดำน้ำชมปะการังที่สวยงามพร้อมเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงาม ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของทะเลไทย

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จุดสุดท้ายของโปรแกรม ณ เกาะหวาย ให้ท่านดำน้ำดูปะการังหรือเล่นน้ำกับฝูงปลาสวยงามมากมาย พร้อมรับอาหารว่างยามบ่าย ก่อนเดินทางกลับ
 
16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ
 
17.00 น. เดินทางถึงรีสอร์ท
 
............. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (อาหารมื้อนี้ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)
 
วันที่สาม : เกาะช้าง - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ...
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารรีสอร์ท... พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ
 
11.30 น. เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากที่พัก
 
12.00 น. บ๊าย บาย เกาะช้าง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 

BOOKING PACKAGE


Visitors: 107,287