วิธีการจอง

วิธีจองแพคเกจ/ห้องพัก/ทัวร์หมู่คณะ/ดำน้ำดูปะการัง/ตกหมึก/รถตู้นำเที่ยว

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ยืนยันการเข้าพัก ทางโทรศัพท์ / อีเมล์ / Line แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เข้าพักวันที่ จำนวนผู้เข้าพัก 
2.หลังจากท่านแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก ส่งมายังเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งใบยืนยันการจอง ให้แก่ท่าน
3.ชำระเงินค่าห้องพัก/แพคเกจ ตามยอดที่แจ้งไว้ในใบยืนยันการจอง
4.ส่งหลักฐานการโอนเงิน (*เขียนชื่อและเบอร์โทรลงในใบโอนเงิน) มาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้   
  • E-mail : phetcharattour@gmail.com   
  • Line ID : @phetcharattravel 
  • Fax.039 593 102

ขั้นตอนในการชำระค่า ห้องพัก/แพคเกจ/ทัวร์หมู่คณะ

  • การชำระเงินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งใบยืนยันการจองให้แก่ท่านแล้ว เท่านั้น
  • ชำระเงินค่า แพคเกจ, ทัวร์หมู่คณะ ตามรายละเอียดในใบยืนยันการจองของ เกาะช้างเพชรรัตน์ ทัวร์ เท่านั้น

 

หมายเหตุ

  • กรณีแจ้งยกเลิกการสำรองห้องพักในช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดค่าบริการเต็มจำนวนที่ได้จองไว้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินมัดจำ, เงินค่าแพคเกจ(NON-REFUNDABLE)

 

สอบถาม, ขอใบเสนอราคา, จองแพคเกจ

  089 939 9302 , 085 953 8482 , 039 593 101 , 039 593 102

Visitors: 87,686